Mr.spec. Tijana Vencl Virijević

Mr.spec. Tijana Vencl Virijević

Mr.spec. Tijana Vencl Virijević

Biografija

Rođena 1979. godine u Beogradu.

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 2005.godine. 

Stručno se usavršavala na ’’Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu’’ Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu  gde je 2012.godine magistrirala, a potom 2013.godine specijalizirala sa odličnim uspehom.   

Od 2005.godine, bavi se polivaletnom stomatologijom, a posebno paradontalnom hirurgijom i implantologijom.

Od osnivanja ’’Dental Choica’’,  ravnopravni partner je sa Dr. Sonjom Mrdjenović.