Dr Gordana Marković

Dr Gordana Marković

Dr Gordana Marković

Biografija

Rođena 1981. godine u Užicu.

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine. 

Trenutno je na završnoj godini specijalističkih studija iz oralne hirurgije na VMA u Beogradu.

Od 2010. godine zaposlena je u ordinaciji ”Dental Choice” kao polivalentni stomatolog.

Gordanin vedar duh i visoka stučnost privuku i ohrabre čak i najplašljivije pacijente.